دانلود ومعرفی کتابهای تبلیغات و روابط عمومی

کتاب در زمینه تبلیغات به نسبت عمر بلند این صنعت در کشورمان اندک چاژ شده ونبود مرجعی در زمینه معرفی کتاب به وضوح به چشم می خورد این بلاگ تلاش بنده در جهت معرفی کتا بهای و فعالان این عرصه است

معرفی کتاب:مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران

 

کتاب «مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران: بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه» تالیف مهدی کریمیان راوندی و با دیباچه پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی و دکتر نجادعلی الماسی توسط موسسه انتشارات دادگستر روانه پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها شده است.
در دیباچه این کتاب به قلم دکتر نجادعلی الماسی آمده است: کتاب پیش‌رو با عنوان مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران گام جدیدی است که نوعا مطالعه روشنفکری تلقی شده است. نظر به این که روزنامه‌نگاری از ضروریات یک جامعه مدرن است و افراد جامعه با اغراض و گرایش‌های مختلفی از قبیل آگاهی از رویدادها، سرگرمی و دسترسی به یک منبع مطالعاتی فراگیر و جامع ضمن داشتن تعلقات گوناگون به مباحث مختلف علمی، با حفظ نگاه عمومی آن‌ها به رخدادها با بیان مطالب به زبان ساده و گویا و قابل درک برای عموم منتشر می‌شوند. مولف با بررسی وضعیت مطبوعات در دو نظام حقوقی دیگر «انگلستان ـ فرانسه» تلاش کرده است ضمن تحلیل حقوقی موضوع بر اساس موازین و اصول حقوقی پذیرفته شده در ایران، نقاط قوت هر یک از سه نظام مزبور را متذکر شود. در ضمن آن که با بیان کاستی‌های پیش‌روی هر یک، راه‌کارهای تئوریک و قابل توجه از دیدگاه حقوقی و مطبوعاتی ارایه داده است. شایان ذکر است که مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران در قانون‌گذاری اکثر جوامع کم‌رنگ‌تر از مسئولیت کیفری آن‌ها بوده و تلقی اکثر حاکمان بر این است که شاید دلیل عمده بحران‌های موجود در جوامع روزنامه‌نگاران باشند. به همین دلیل در قوانین بیشتر جنبه کیفری مساله را مدنظر قرار می‌دهند. ولی اگر بتوان در ترسیم راه‌کارهایی ضمن توجه به عدالت ترمیمی، در راستای گرایش رویه قضایی به مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران برآمد در حقیقت هم از سیاست سرکوبی و ترهیبی در نگاه جزایی کاسته می‌شود و هم زمینه و بستر امن‌تری برای روزنامه‌نگاران فراهم می‌گردد. مع‌الوصف روزنامه‌نگاران با گزینش ادبیات مکتوب در حد واسط جامعه و دولت قرار دارند. به همین دلیل اگر در عملکرد خود مرتکب هرگونه داوری یا پیش‌داوری گردند این خود می‌تواند عاملی برای تخطئه آن‌ها از طرف زیان دیده گرددخوشبختانه نویسنده در این اثر صرفا نگاهی حقوقی به عملکرد روزنامه‌نگاران داشته است ولی این بررسی دلیلی بر استفاده اختصاصی حقوق‌دانان از این اثر نیست. و از آن‌جا که متن کتاب حاضر به بررسی حقوقی وضعیت روزنامه‌نگاران پرداخته است می‌تواند حلقه اتصال مفیدی باشد برای آشنایی سایر متخصصینی که است

 

 

 

 

نویسنده: مهدی کریمیان راوندی / ناشر: موسسه انتشارات دادگستر ـ 88904465 / نوبت و سال انتشار: اول 1386 / تعداد صفحات: 392 

 

+   عماد عبادی ; ٢:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir