دانلود ومعرفی کتابهای تبلیغات و روابط عمومی

کتاب در زمینه تبلیغات به نسبت عمر بلند این صنعت در کشورمان اندک چاژ شده ونبود مرجعی در زمینه معرفی کتاب به وضوح به چشم می خورد این بلاگ تلاش بنده در جهت معرفی کتا بهای و فعالان این عرصه است

نقد کتاب قبل و بعد از چاپ

نقد کتاب قبل و بعد از چاپ


سیستم چاپ و انتشار کتاب در کشورهای توسعه یافته یی مثل آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا از سازمان بندی علمی- تخصصی ویژه یی برخوردار است که به بهتر شدن سطح کیفی- علمی کتاب قبل از انتشار آن کمک می کند.
    در واقع روند انتشار یک کتاب قبل از چاپ آن از اهمیت ویژه یی برخوردار است. چنانچه مولف، محقق یا نویسنده یک کتاب بنابر موضوع مورد مطالعه خود که اگر به فرض در یکی از شاخه های علوم سیاسی باشد، کار خود را به یک سازمان چاپ و نشر ارائه می دهد. آن انتشارات بنابر ضرورت موضوع، کتاب را به 3 یا 4 نفر از متخصصان ذی ربط موضوع مثل علوم اقتصادی، تاریخ، جامعه شناسی و علوم سیاسی ارائه می دهد. سپس گزارش نقد و بررسی این متخصصان را جمع آوری کرده و به نویسنده یا مولف کتاب بازمی گرداند. در این مرحله مولف یا نویسنده کتاب موظف است به رفع نقدها و نقاط ضعفی که در کار تحقیقی اش وجود دارد اقدام کند. سپس کتاب به انتشارات بازگردانده می شود و در صورت تایید به چاپ می رسد. اما در ایران نقد و بررسی کتاب به بعد از چاپ کتاب محول می شود. از این رو شاید در آنجایی که نویسنده می تواند قبل از چاپ کتاب به نقاط ضعف و کاستی های موضوع مورد مطالعه و تحقیق خود پی ببرد، و درصدد رفع آن کاستی ها به شیوه علمی خود برآید کمتر مورد توجه واقع می شود. البته این امر در کشور در حال توسعه یی مانند ایران که از معضلات اقتصادی و کوتاهی در مسائل فرهنگی برخوردار است، می تواند دلایل ویژه و خاص خود را داشته باشد. در واقع در ایران انتشاراتی ها کتاب هایی را که به دست شان می رسد و از افراد شناخته شده یا کمتر شناخته شده هستند، به اشخاصی می دهند که در آن رشته مطالعه یا تخصص دارند. بر همین اساس یک یا دو نفر کتاب را مطالعه کرده و به ارزیابی آن می پردازند. در واقع انتشارات براساس موقعیت مالی و اقتصادی خود می توانند این کار را انجام دهند. سپس کتاب به ویراستار داده می شود تا ارزیابی شود ولی درنهایت تشخیص چاپ و انتشار کتاب به عهده مدیر انتشارات یا مشاور نزدیک وی است که محتوای کتاب را مورد نظر قرار دهد.
    
    این اظهارنظر می تواند از نظر علمی باشد: یعنی محتوا و کیفیت کتاب مورد توجه قرار گیرد یا اینکه از لحاظ بازاریابی کتاب مورد ارزیابی قرار گیرد که با ورود این کتاب به بازار تا چه میزان مورد استقبال خوانندگان قرار خواهد گرفت. به همین دلایل عمدتاً نقد و بررسی کتاب به مرحله بعد از انتشار برمی گردد.اما کمک فکری به مولف از سوی انتشارات کشورهای توسعه یافته و استفاده از تخصص 3 یا 4 نفر از کارشناسان نه تنها می تواند به کیفیت محتوایی کتاب کمک کند بلکه منجر به این می شود که مولف تنها از دریچه خود به موضوع مورد مطالعه اش نگاه نکند و نگاه های تازه یی نیز بتواند وی را در عرضه تحقیق علمی جدیدش یاری رساند. در حالی که در ایران نه تنها چنین چیزی میسر نیست، بلکه نگاه تک فکری به مسائل علمی خود منجر به کاهش کنکاش و توسعه آن تحقیقی می شود که مولف برای آن زحمت های بسیار کشیده است. در حالی که همفکری گروهی می تواند قبل از چاپ کتاب بسیاری از نقاط ضعف پژوهش را برطرف کند.
    


سیستم چاپ و انتشار کتاب در کشورهای توسعه یافته یی مثل آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا از سازمان بندی علمی- تخصصی ویژه یی برخوردار است که به بهتر شدن سطح کیفی- علمی کتاب قبل از انتشار آن کمک می کند.
    در واقع روند انتشار یک کتاب قبل از چاپ آن از اهمیت ویژه یی برخوردار است. چنانچه مولف، محقق یا نویسنده یک کتاب بنابر موضوع مورد مطالعه خود که اگر به فرض در یکی از شاخه های علوم سیاسی باشد، کار خود را به یک سازمان چاپ و نشر ارائه می دهد. آن انتشارات بنابر ضرورت موضوع، کتاب را به 3 یا 4 نفر از متخصصان ذی ربط موضوع مثل علوم اقتصادی، تاریخ، جامعه شناسی و علوم سیاسی ارائه می دهد. سپس گزارش نقد و بررسی این متخصصان را جمع آوری کرده و به نویسنده یا مولف کتاب بازمی گرداند. در این مرحله مولف یا نویسنده کتاب موظف است به رفع نقدها و نقاط ضعفی که در کار تحقیقی اش وجود دارد اقدام کند. سپس کتاب به انتشارات بازگردانده می شود و در صورت تایید به چاپ می رسد. اما در ایران نقد و بررسی کتاب به بعد از چاپ کتاب محول می شود. از این رو شاید در آنجایی که نویسنده می تواند قبل از چاپ کتاب به نقاط ضعف و کاستی های موضوع مورد مطالعه و تحقیق خود پی ببرد، و درصدد رفع آن کاستی ها به شیوه علمی خود برآید کمتر مورد توجه واقع می شود. البته این امر در کشور در حال توسعه یی مانند ایران که از معضلات اقتصادی و کوتاهی در مسائل فرهنگی برخوردار است، می تواند دلایل ویژه و خاص خود را داشته باشد. در واقع در ایران انتشاراتی ها کتاب هایی را که به دست شان می رسد و از افراد شناخته شده یا کمتر شناخته شده هستند، به اشخاصی می دهند که در آن رشته مطالعه یا تخصص دارند. بر همین اساس یک یا دو نفر کتاب را مطالعه کرده و به ارزیابی آن می پردازند. در واقع انتشارات براساس موقعیت مالی و اقتصادی خود می توانند این کار را انجام دهند. سپس کتاب به ویراستار داده می شود تا ارزیابی شود ولی درنهایت تشخیص چاپ و انتشار کتاب به عهده مدیر انتشارات یا مشاور نزدیک وی است که محتوای کتاب را مورد نظر قرار دهد.
    
    این اظهارنظر می تواند از نظر علمی باشد: یعنی محتوا و کیفیت کتاب مورد توجه قرار گیرد یا اینکه از لحاظ بازاریابی کتاب مورد ارزیابی قرار گیرد که با ورود این کتاب به بازار تا چه میزان مورد استقبال خوانندگان قرار خواهد گرفت. به همین دلایل عمدتاً نقد و بررسی کتاب به مرحله بعد از انتشار برمی گردد.اما کمک فکری به مولف از سوی انتشارات کشورهای توسعه یافته و استفاده از تخصص 3 یا 4 نفر از کارشناسان نه تنها می تواند به کیفیت محتوایی کتاب کمک کند بلکه منجر به این می شود که مولف تنها از دریچه خود به موضوع مورد مطالعه اش نگاه نکند و نگاه های تازه یی نیز بتواند وی را در عرضه تحقیق علمی جدیدش یاری رساند. در حالی که در ایران نه تنها چنین چیزی میسر نیست، بلکه نگاه تک فکری به مسائل علمی خود منجر به کاهش کنکاش و توسعه آن تحقیقی می شود که مولف برای آن زحمت های بسیار کشیده است. در حالی که همفکری گروهی می تواند قبل از چاپ کتاب بسیاری از نقاط ضعف پژوهش را برطرف کند.

+   عماد عبادی ; ٥:٢۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir