دانلود ومعرفی کتابهای تبلیغات و روابط عمومی

کتاب در زمینه تبلیغات به نسبت عمر بلند این صنعت در کشورمان اندک چاژ شده ونبود مرجعی در زمینه معرفی کتاب به وضوح به چشم می خورد این بلاگ تلاش بنده در جهت معرفی کتا بهای و فعالان این عرصه است

کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

بر اساس بررسی های به عمل آمده عده ای به خاطر نا آگاهی از قوانین و مقررات تخلفاتی را مرتکب می شوند و برخی نیز به دلیل ناآشنایی از حقوق خود فریب می خورند . اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با آنکه طی سالهای گذشته تلاش های مجدانه ای در تنظیم و تدوین مقررات و ابلاغ آنها و تنویر افکار عمومی به کار برده است اما برای تکمیل این تلاش ها تصمیم مسئولان این اداره کل بر این شد که کلیه قوانین و مقررات لازم الرعایه در خصوص تبلیغات بازرگانی را در مجموعه ای گردآوری کنند تا ضمن آنکه راهنمای اداره کنندگان کانونهای آگهی و تبلیغاتی و رسانه ها باشد بلکه به افراد دیگری نیز که علاقمند به آگاهی از حقوق خود هستند یاری رساند مضافاً این که حد و حصر این حوزه را مشخص کند تا بر همه پویندگان این عرصه چهارچوب مسیر و حرکت روشن باشد . (نقل از مقدمه کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور) 

این کتاب در مهر 1382 توسط اداره کل تبلیغات معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 5000 نسخه منتشر شد . تهیه و تنظیم کتاب را ایرج قره داغی انجام داده است .فهرست کتاب چنین است ...

 

معرفی کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

بر اساس بررسی های به عمل آمده عده ای به خاطر نا آگاهی از قوانین و مقررات تخلفاتی را مرتکب می شوند و برخی نیز به دلیل ناآشنایی از حقوق خود فریب می خورند . اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با آنکه طی سالهای گذشته تلاش های مجدانه ای در تنظیم و تدوین مقررات و ابلاغ آنها و تنویر افکار عمومی به کار برده است اما برای تکمیل این تلاش ها تصمیم مسئولان این اداره کل بر این شد که کلیه قوانین و مقررات لازم الرعایه در خصوص تبلیغات بازرگانی را در مجموعه ای گردآوری کنند تا ضمن آنکه راهنمای اداره کنندگان کانونهای آگهی و تبلیغاتی و رسانه ها باشد بلکه به افراد دیگری نیز که علاقمند به آگاهی از حقوق خود هستند یاری رساند مضافاً این که حد و حصر این حوزه را مشخص کند تا بر همه پویندگان این عرصه چهارچوب مسیر و حرکت روشن باشد . (نقل از مقدمه کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور) 

این کتاب در مهر 1382 توسط اداره کل تبلیغات معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 5000 نسخه منتشر شد . تهیه و تنظیم کتاب را ایرج قره داغی انجام داده است .

 

فهرست کتاب چنین است :

فصل اول :اصولی از قانون اساسی ، بخش هایی از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قانون تبلیغات 

- اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
-
قانون اهداف و وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی
-
آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی
-
ماده 19 قانون مطبوعات
 

فصل دوم: دستورالعمل های مصوب کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور در خصوص تبلیغات 

- دستور العمل اجرایی مصوب جلسه پانزدهم کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور
-
مصوبه جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی
-
شرایط ایجاد نمایندگی و شعب کانون های آگهی و تبلیغاتی
-
دستورالعمل اجرایی تابلوهای سردر مغازه ها مصوب جلسه بیست و هشتم کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور
-
دستورالعمل اجرایی نحوه انتشار آگهی نامه مصوب جلسه بیست و نهم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور 


فصل سوم:  قوانین و مقررات مربوط به نحوه تبلیغ مؤسسات و واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی ، فرهنگی و هنری 

- قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی ، فرهنگی و هنری که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود
-
آئین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی ، فرهنگی و هنری که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود
-
حکم شعبه 21 دادگاه عمومی تهران مبنی بر منع تبلیغ مؤسسات آموزشی ، تحقیقاتی ، فرهنگی و هنری فاقد مجوز
-
مصوبه جلسات 483 و 513 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش های آزاد
-
مصوبه جلسه 477 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزشگاه های آزاد هنری
-
آئین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری مصوب جلسه 374 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 

فصل چهارم: قوانین و مقررات مربوط به منع بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه
-
قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه
-
آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه
 

فصل پنجم: مقررات مربوط به نحوه درج آگهی های پیش فروش مسکن
-
آئین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی ، مصوبه هیأت محترم وزیران
-
اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
 

فصل ششم: قوانین و مقررات مربوط به تبلیغ دستگاه های فلز یاب
-
قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب
-
آئین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب، مصوبه هیأت محترم وزیران
 

فصل هفتم: خشنامه ها و ضمائم
-
بخشنامه ها
-
راهنمای تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی
-
نمونه تقاضانامه

+   عماد عبادی ; ۱:۳٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir