دانلود ومعرفی کتابهای تبلیغات و روابط عمومی

کتاب در زمینه تبلیغات به نسبت عمر بلند این صنعت در کشورمان اندک چاژ شده ونبود مرجعی در زمینه معرفی کتاب به وضوح به چشم می خورد این بلاگ تلاش بنده در جهت معرفی کتا بهای و فعالان این عرصه است

کتاب : اقناع و تبلیغ کتاب "اقناع و تبلیغ: جامعه شناسی و فنون"

کتاب : اقناع و تبلیغ

کتاب "اقناع و تبلیغ: جامعه شناسی و فنون" تالیف دکتر عبدالرضا شاه محمدی از سوی انتشارات زرباف چاپ و منتشر شد.
دکتر شاه محمدی در قسمتی از مقدمه خود بر این کتاب آورده است: "تبلیغات در تحولات عمومی جهان در همه امور جاری فعالیت های بشری اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی و جمعی تاثیر فراوان داشته و دارد. تبلیغات در همه تار و پود زندگی انسان ها گره خورده است. می توان گفت که تبلیغات در وجه مثبت خود یک ضرورت است و در حقیقت بوجود آورنده ارتباطات لازم و منطقی در جوامع است. انقلابات مشهور جهانی با تبلیغات نضج گرفته، رشد کرده و به ثمر رسیده است. البته ابزار تبلیغات در اعصار مختلف، متفاوت بوده است. پیروزی نازی ها در آلمان، با تکیه بر فعالیت های شدید تبلیغاتی انجام گرفت. هنر و ادبیات، بویژه سینما و مطبوعات به وضع ماهرانه و عجیبی در خدمت تبلیغات قرار گرفته و توجیه سیاست های فاشیستی را بر عهده داشتند..."
کتاب حاضر در چهار فصل تنظیم شده که فهرست مطالب آن به شرح زیر است:
ـ فصل اول: ارتباط / مدل های ارتباطی / وسایل ارتباط جمعی / مطبوعات / رادیو / تلفن بی سیم / تلویزیون / سینما / خبرگزاری ها / مشخصات خبرگزاری ها / خبرگزاری فرانس پرس / خبرگزاری رویترز / خبرگزاری آسوشیتدپرس / خبرگزاری یونایتدپرس / خبرگزاری شین هوا / خبرگزاری ها در ایران / اینترنت /  وظایف وسایل ارتباط جمعی / آثار پیام های ارتباطی / مراحل پذیرش پیام / روند بازتاب پذیرش پیام / فرضیه های یادگیری / القاء
ـ فصل دوم: اقناع / شیوه های اقناع / پنج طرح برای ارتباطات اقناعی / لنگرهای ترغیب / حوزه های ترغیب و اقناع
ـ فصل سوم: تبلیغ / تاریخچه تبلیغ در ایران و جهان / تفاوت تبلیغ و آموزش / اهداف تبلیغ / تمهیدات تبلیغ / زبان تبلیغ / اصول حاکم بر فرآیند تبلیغ / فنون تبلیغات / الگوهای تبلیغ / انواع تبلیغ / خصوصیات تبلیغ / انواع جاذبه های تبلیغ / شیوه های اجرای تبلیغات بازرگانی / عناصر موجود در تبلیغات بازرگانی / شیوه های اجرای تبلیغات سیاسی / ویژگی های تبلیغات نوین
ـ فصل چهارم: ابزار تبلیغ / مطبوعات / رادیو / تلویزیون / سینما / اینترنت / سنجش اثربخشی تبلیغات / نظریه های اثرگذاری بر مخاطبان / مخاطب از دیدگاه اندیشمندان / انواع مخاطبان / ویژگی های مخاطبان / پنج نوع متفاوت از فعالیت مخاطبان / آثار اجتماعی تبلیغات / آثار منفی / آثار مثبت / افکار عمومی / عوامل تاثیرگذار بر افکار عمومی / دلایل توجه به افکار عمومی / چگونگی شکل گیری افکار عمومی / چگونگی هدایت افکار عمومی / شیوه های ابراز افکار عمومی

نویسنده: عبدالرضا شاه محمدی / ناشر: انتشارات زرباف / نوبت و سال انتشار: اول ۱۳۸۴ / تعداد صفحات: ۱۸۸ / قیمت: ۲۳۰۰۰ ریال

+   عماد عبادی ; ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir