دانلود ومعرفی کتابهای تبلیغات و روابط عمومی

کتاب در زمینه تبلیغات به نسبت عمر بلند این صنعت در کشورمان اندک چاژ شده ونبود مرجعی در زمینه معرفی کتاب به وضوح به چشم می خورد این بلاگ تلاش بنده در جهت معرفی کتا بهای و فعالان این عرصه است

معرفی کتاب راهبردهای مدیریت :

راهبردهای مدیریت :

  به لحاظ ظاهری این کتاب دارای 600 صفحه  گلاسه چهار رنگ به صورت نفیس همراه با لوح فشرده آماده شده است. این کتاب با مثالهای متعدد و جنبه هایی بومی پنج بخش و هفده فصل دارد. بخش اول به مفاهیم وتعاریف اختصاص دارد و فصل اول آن با توجه به اینکه عنوان کتاب دو جز اصلی مدیریت و راهبرد را در بر می گیرد جوهره مدیریت را مرور می کند فصل دوم مفهوم راهبرد را بر مبنای یک مثال شرح می‌دهد. فصل سوم به توضیح سیمای راهبردی می‌پردازد و مدعی می‌شود کلیه فعالیت‌های خواسته و ناخواسته دارای راهبرد هستند و باید برای اتخاذ راهبردی کارآمد تلاش کرد. فصل چهارم به توصیف خاستگاه مواضع راهبردی اهتمام می‌ورزد و نشان می‌دهد که با پی بردن به شخصیت آدمها راهبردهای آنها را تا حدودی می‌توان پیش‌بینی کرد. فصل پنجم در ادامه بحث قبل جنبه‌های راهبردها را در عمل آشکار می‌سازد و فصل ششم با انگشت نهادن بر ضرورت پرداختن به راهبردهای تدوینی چند مزیت و کاستی آنها را برمی‌شمرد و در ضمن به بخش اول خاتمه می‌دهد.

      بخش دوم، جهت گیری راهبردی، با فصل هفتم آغاز می شود و به شرح مدیریت راهبردی و اجزای آن می‌پردازد. راهبردهای کلی فعالیت عنوان فصل هشتم و چارچوبی برای آشنایی با سلسله مراتب راهبردها است. در این فصل فرصتی برای آشنایی با راهبردهای توسعه‌ای، تثبیتی، و انقباضی پدید می‌آید. فصل نهم ضمن پرداختن به الگوهای تعیین جایگاه های راهبردی، واحد تجاری راهبردی را تعریف می کند. فصل دهم روشهای تعیین جایگاه های راهبردی، راهبردهای پورتفولیو (پورتفوی) را مطرح می‌سازد.

        بخش سوم به راهبرد واحد تجاری / خدماتی اختصاص دارد. فصل یازدهم ضمن توضیح راهبردهای عمومی به سطحی پایین‌تر از سطح پورتفلیو می‌نگرد. فصل دوازدهم صورت‌بندی راهبرد واحدهای تجاری یا خدماتی راهبردی را به شیوه‌ای خاص شرح می‌دهد. فصل سیزدهم نیز به صورت‌بندی راهبرد، اما به شیوه‌ای دیگر می‌پردازد. در فصل چهاردهم چند روش سازماندهی برای طراحی یا صورت‌بندی راهبرد شرح داده می شود.

       بخش چهارم، راهبردهای عملیاتی، با چهار فصل ابتدا در فصل پانزدهم بجای آن که مدعی آموختن اجرای راهبرد شود، مقوله برنامه‌ریزی برای اجرای راهبرد را مرور می‌کند. فصل شانزدهم راهبردهای عملیاتی را به عنوان عامل موثر در ارتقای عملکرد درونی سازمان توضیح می‌دهد. فصل هفدهم به چگونگی ارزشیابی گزینه‌‌های راهبردی و فصل هجدهم به موانع عام و خاص صورت‌بندی و اجرای راهبردها می‌پردازد. در انتها کتاب، با مرور شصت روش رایج در ارزشیابی‌های راهبردی و نیز مرور چند قضیه خاتمه می‌یابد.

+   عماد عبادی ; ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir