دانلود ومعرفی کتابهای تبلیغات و روابط عمومی

کتاب در زمینه تبلیغات به نسبت عمر بلند این صنعت در کشورمان اندک چاژ شده ونبود مرجعی در زمینه معرفی کتاب به وضوح به چشم می خورد این بلاگ تلاش بنده در جهت معرفی کتا بهای و فعالان این عرصه است

اصول مخاطب شناسی تبلیغی

اصول مخاطب شناسی تبلیغی

کتاب "اصول مخاطب شناسی تبلیغی" نوشته عبدالمجید صادقی از سوی انتشارات زمزم هدایت منتشر شده است.
نکته مهم و حائز اهمیت در تبلیغات، شناخت صحیح گیرنده پیام تبلیغی یا مخاطب است. اگر تبلیغ با استفاده از بهترین روش ها و ابزارها و در سطح وسیع و گسترده هم انجام شود ولی تبلیغ کننده، مخاطبان خود را نشناخته باشد، به طور قطع موفق نخواهد بود. کتاب فوق برای چنین منظوری یعنی شناخت مخاطبان تدوین شده است.
فصل اول این کتاب اختصاص به تعریف ها، اهمیت، ضرورت و جایگاه مخاطب در تبلیغات دارد.
در فصل دوم موضوعاتی مانند نقش مخاطب در فراگرد تبلیغی، ارتباط مخاطب با ارکان و اجزای تبلیغات و تقسیم بندی مخاطب به اعتبارهای گوناگون توضیح داده شده است.
مخاطب و بلوغ تبلیغی، عنوان فصل سوم است که در آن مطالبی مانند بلوغ تبلیغی و مقایسه آن با دیگر بلوغ ها، ویژگی های بلوغ تبلیغی و نقش آن در مخاطب شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم اختصاص به ویژگی های مخاطب مانند سن، جنس، تحصیلات، شرایط فیزیولوژیکی و ویژگی های روحی و روانی او دارد.
ویژگی های مشترک مخاطبان فردی، گروهی و جمعی مانند انگیزش، رهبری، تلقین، جذب، تنفر و شایعه در فصل پنجم تشریح شده است.
ویژگی هایی مانند هنجارها و ناهنجاری ها، قشربندی اجتماعی، نظام طبقاتی، شرایط و نهادهای سیاسی، گرایش های اجتماعی، افکار عمومی و تغییرات اجتماعی و تاثیر آن بر مخاطب در فصل ششم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
سرانجام فصل هفتم اختصاص به مخاطبان جهانی و فرامنطقه ای و ویژگی های تبلیغات، نحوه و شیوه این گونه تبلیغات دارد.
کتاب حاضر در هفت فصل تنظیم شده که فهرست کامل مطالب آن به شرح زیر است:
فصل اول: کلیات
ـ دسته بندی نظرات و تعریف های مخاطب
ـ اهمیت، ضرورت و جایگاه مخاطب شناسی در تبلیغات
فصل دوم: مخاطب و فراگرد تبلیغی
ـ تعریف فراگرد تبلیغی
ـ نقش مخاطب در فراگرد تبلیغی
ـ ارتباط مخاطب با ارکان و اجزای تبلیغات
ـ تقسیم بندی مخاطب در فراگرد تبلیغی به اعتبارات گوناگون
فصل سوم: مخاطب و بلوغ تبلیغی
ـ بلوغ تبلیغی و مقایسه آن با دیگر بلوغ ها
ـ ویژگی های بلوغ تبلیغی در افراد و جوامع
ـ نقش بلوغ تبلیغی در مباحث مخاطب شناسی
فصل چهارم: ویژگی های مخاطب فردی
ـ روان شناسی و مخاطب
ـ بررسی نقش سن در مباحث مخاطب شناسی
ـ بررسی نقش جنسیت در مخاطب شناسی
ـ نقش تحصیلات در مخاطب شناسی
ـ شرایط تنکردی (فیزیولوژیکی) مخاطب
ـ ویژگی های روانی مخاطب
فصل پنجم: ویژگی های مخاطب فردی، گروه و جمع
ـ نقش انگیزش و تاثیر آن در مخاطب
ـ ارتباط انگیزش با مخاطب شناسی
ـ ماهیت و انواع گروه
ـ نظریات مهم درباره گروه و اندیشه گروهی
ـ رهبری و تابعیت و تاثیر آن بر مخاطب
ـ نقش تلقین، تقلید، حزب و تنفر در جهت دهی به مخاطب
ـ روان شناسی شایعه در جنگ و تاثیر آن بر مخاطب
فصل ششم: مخاطبان جمعی
ـ هنجارها، ناهنجاری ها و تاثیر آن بر مخاطب
ـ بهره گیری از هنجارها در جهت دهی و جذب مخاطب
ـ قشربندی اجتماعی
ـ نظام طبقاتی و اجتماعی حاکم بر مخاطب
ـ تبعات و پیامدهای نظام طبقاتی در اجتماع
ـ مبانی سیاست
ـ شرایط و نهادهای سیاسی و تاثیر آنها بر مخاطب
ـ نگرش ها و گرایش های اجتماعی
ـ افکارسنجی و نقش آن در شناخت و جذب
ـ تغییرات اجتماعی و ارتباط آن با مخاطب
فصل هفتم: مخاطب جهانی
ـ حقوق و انواع آن
ـ انسان و تعریف آن در حقوق بین الملل
ـ نظام بین المللی
ـ انواع دیدگاه های جهانی از انسان به عنوان مخاطب
ـ تبلیغات فرامنطقه ای و ویژگی های مخاطبان آن
ـ تبلیغات جهانی و منش تبلیغی نظم نوین
ـ پیام جهانی اسلام و سایر ادیان
فهرست واژگان انگلیسی به فارسی

نویسنده: عبدالمجید صادقی / ناشر: انتشارات زمزم هدایت / نوبت و سال انتشار: دوم ۱۳۸۴ / تعداد صفحات: ۲۷۱ / قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال

+   عماد عبادی ; ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧

معرفی کتاب بازاریابی و فروش تلفنی

معرفی کتاب بازاریابی و فروش تلفنی

 

کتاب بازاریابی و فروش تلفنی


(بازاریابی و فروش تلفنی) یکی از رایج ترین ابزارهای بازاریابی و فروش است. شرکت های پر قدرت برای رونق بخشیدن به فعالیت های بازاریابی و فروش قادرند به بهترین نحو از این ابزار کار آمد و پر سود ، بیشترین درامد ها را کسب کنند.
از دیگر سو حتما در ایران دیده یا شنیده اید که شرکت هایی کوشیدند با استفاده از این ابزار ، محصولات خود را به فروش رسانند اما در عمل، مشتریان از شرکت انان ناراضی شدند و به دیگران نیز سفارش کردند محصولات آنان را نخرند . این نیز دلیلی است بر آنکه (بازاریابی و فروش تلفنی) یک دانش علمی به همراه پشتوانه های تجربی و مهارت های عملی است که تنها افراد واجد شرایط آموزش دیده ، قادرند از آن بهره های فراوانی برای درامد زایی شرکت ها پدید آورند...

 

معرفی کتاب بازاریابی و فروش تلفنی

 

کتاب بازاریابی و فروش تلفنی


(بازاریابی و فروش تلفنی) یکی از رایج ترین ابزارهای بازاریابی و فروش است. شرکت های پر قدرت برای رونق بخشیدن به فعالیت های بازاریابی و فروش قادرند به بهترین نحو از این ابزار کار آمد و پر سود ، بیشترین درامد ها را کسب کنند.
از دیگر سو حتما در ایران دیده یا شنیده اید که شرکت هایی کوشیدند با استفاده از این ابزار ، محصولات خود را به فروش رسانند اما در عمل، مشتریان از شرکت انان ناراضی شدند و به دیگران نیز سفارش کردند محصولات آنان را نخرند . این نیز دلیلی است بر آنکه (بازاریابی و فروش تلفنی) یک دانش علمی به همراه پشتوانه های تجربی و مهارت های عملی است که تنها افراد واجد شرایط آموزش دیده ، قادرند از آن بهره های فراوانی برای درامد زایی شرکت ها پدید آورند.
مولف این اثر ، آموزش( بازاریابی و فروش تلفنی) را برای شرکت ها و موسساتی نظیر پیام همشهری، چای گلستان، چرم مشهد، ... در قالب سمینار های یک روزه و دو روزه ارائه کرد که با استقبال فراوان مدیران و کارکنان فروش روبه رو شد. هم اکنون نیز شرکتهایی افزون بر سمینار، درقالب کارگاه های علمی، زنده، در محل شرکت و موسسه از این ابزار رایج بهره میگیرن

+   عماد عبادی ; ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧

مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی (دوره چه

گاهی به یک کتاب

مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی
(دوره چهار جلدی)

تألیف و ترجمه: دکتر سیدمحمد سید‌حسینی و محمد سعید صفاکیش
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
زمان چاپ: 1386

مقدمه
مجموعه مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی با هدف آشنا کردن دانشجویان رشته های مختلف مدیریت ، صنایع و مدیران دست اندرکار سازمانهای تولیدی و خدماتی با مفاهیم، تکنیک‌ها و کاربردهای مدیریت تولید و عملیات به رشته تحریر درآمده است. به‌منظور آشنائی دانش پژوهان سطوح مختلف تحصیلی با موضوعات و تکنیک‌های مطرح در مدیریت تولید و عملیات ، این مجموعه طی چهار جلد عرضه شده است. جلد اول و دوم از کتاب به 5 بخش اصلی تقسیم شده و هر بخش طی چندین فصل به تشریح مفاهیم بنیادی مدیریت تولید و عملیات پرداخته و در طی آن تلاش شده تا علاوه بر موضوعات مدیریتی به تکنیک‌های کمی پایه ای و مدل‌های برنامه ریزی مورد استفاده در سازمانهای تولیدی وخدماتی پرداخته شود .

جلد اول
جلد اول که با عنوان مبانی مدیریتی تولید و عملیات در صنعت و خدمات ارائه شده شامل 3 بخش اصلی است که در مجموع طی 12 فصل به تشریح موضوعات مربوط به هر بخش پرداخته است . در بخش اول تعدادی از موضوعات بنیادی مدیریت تولید و عملیات مطرح شده است . فصل اول مفهوم یک سیستم تولید را بررسی کرده و تکامل تدریجی مدیریت و عملیات را از زمان تمرکز برروی بازدهی و کارآئی تا امروز که تمرکز اصلی بر کیفیت‌، رضایت مشتری و ارزش است ، پیگیری می‌نماید. فصل دوم براصول کیفیت و مدیریت بهره وری تاکید دارد . بهبود بهره وری، افزایش کیفیت و اصول اساسی حاکم بر معیارهای جایزه بالدریج در این فصل تشریح شده است . فصل سوم برنامه‌ریزی و تصمیم گیری را تحت چارچوب کلی برنامه ریزی استراتژیک مطرح می کند. برنامه ریزی به منظور تامین اهداف مالی و بازاریابی با برنامه ریزی به منظور دستیابی به کیفیت و اهداف عملیاتی گره خورده اند . این موضوعات جزء عوامل مهم در دستیابی به مزایای رقابتی محسوب می‌شوند که در همین فصل به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند . فصل چهارم، حیطه و نقش سنجش عملکرد را در عملیات تولید مورد بحث قرار می دهد. راههای سنجش عملکرد عرضه کنندگان ، کیفیت کالا و خدمات ، خدمات پشتیبانی تجاری و نتایج عملیاتی سازمان از جمله مطالب مطروحه هستند. با فصل پنجم بخش اول به پایان می رسد. در این فصل در مورد نقش طراحی کار و منابع انسانی در دستیابی به کیفیت و بهره‌وری بحث شده است . بخش دوم موضوعات استراتژیک در عملیات را مورد بررسی قرار داده است . سه موضوع اساسی استراتژیک برای مدیران تولید و عملیات عبارتست از : توسعه محصول جدید ، برنامه ریزی ظرفیت و شکل دهی سیستم توزیع . فصل ششم نگرشهای مربوط به طراحی و توسعه محصول جدید با تاکید بر تاثیر آنها بر عملیات را مورد بحث قرار می دهد . تاثیر طراحی تولید بر کیفیت و عملکرد عملیاتی ، زمینه اصلی این فصل است . فصل هفتم برنامه ریزی های ضروری برای اطمینان از اینکه سازمان منابع لازم جهت دستیابی به اهداف تولید را در اختیار دارد ، مورد بحث قرار می دهد . فصل هشتم جانمائی تسهیلات و طراحی سیستم های تولید را مورد بحث قرار می دهد .این فصل توضیح می دهد که چگونه تصمیمات جایابی می‌توانند به سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و تولید کمک کنند. بخش سوم با عنوان طراحی و مدیریت فرایند تولید ، چگونگی طراحی و اداره تسهیلات فیزیکی و فریندهای تولیدی به منظور رسیدن به کیفیت و عملکرد بالا را توضیح می دهد . فصل نهم ، تکنولوژی فرایند و اتوماسیون ، اهمیت استراتژیک آنها و موضوعات اساسی در فرایند تولید را مورد بحث قرار خواهد داد. فصل دهم‌، حیطه فرایند طراحی از طریق تمرکز برروی جزئیات جانمائی تسهیلات و طراحی محل کار را توضیح خواهد داد. در فصل یازدهم دو موضوع اساسی کنترل فرایند تولید به منظور حفظ عملکرد و بهبود آن بمنظور رسیدن به عملکردی در سطح بالاتر را مورد بحث قرار خواهد داد. کنترل فرایند از طریق ابزارهای کمی نظیر کنترل فرایند آماری مورد حمایت قرار می گیرد . در فصل دوازدهم به تفصیل تکنیک‌های کنترل فرایند آماری مورد بحث قرار گرفته است.

جلد دوم
جلد دوم که با عنوان «مبانی برنامه‌ریزی تولید و عملیات» ارائه شده شامل بخشهای مربوط به مدیریت مواد (بخش چهارم) و مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی (بخش پنجم) بوده و در مجموع طی 7 فصل به تشریح موضوعات مربوطه می‌پردازد. فصل سیزدهم در مورد مدیریت مواد و موجودی بحث کرده و تعدادی از سیستم‌های اساسی مدیریت موجودی را تشریح می کند.
فصل چهاردهم مدل‌های کمی گوناگونی را که از تصمیمات مدیریت موجودی حمایت می کنند مورد بحث قرار می دهد . در سالهای اخیر تلاشهائی که در جهت کاهش موجودی کالای ساخته شده صورت گرفته در قالب برنامه ریزیهای تاکتیکی تجلی پیدا کرده است . دو مورد از مهمترین تاکتیک های کاهش موجودی عبارتند از JIT و ساخت همزمان . این دو تاکتیک پایه و اساس تولید ناب هستند که در فصل پانزدهم به تفصیل راجع به آنها بحث شده است . بخش پنجم با عنوان برنامه ریزی و زمانبندی موضوعات مربوط به اداره جریان کار طی عملیات تولیدی را مورد بحث قرار می دهد .
در فصل شانزدهم برنامه ریزی کل و برنامه ریزی اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این ابزارها برای پیش بینی و برنامه ریزی تولید در یک افق زمانی میان مدت استفاده می شود . برنامه ها بایستی برای ساخت یا خرید اجزاء کالاهائی که قرار است تولید شوند ، در قالب برنامه‌های تفصیلی بیان شوند. برنامه ریزی مواد مورد نیاز در فصل هفدهم مورد بحث قرار خواهد گرفت. تکنیک‌های برنامه‌ریزی کوتاه مدت در عملیات تولیدی و خدماتی با تاکید بر محدودیتهای ظرفیتی در فصل هیجدهم معرفی خواهند شد . فصل نوزدهم به زمانبندی و کنترل پروژه های پیچیده اختصاص دارد و استفاده از تکنیک‌های مدیریت پروژه به منظور اطمینان از قرار گرفتن پروژه ها در داخل محدودیتهای زمانی و بودجه ای را تشریح می کند .

جلد سوم
جلد سوم کتاب دربرگیرنده مدل‌های کمی و الگوریتم های پیشرفته در مدیریت تولید و عملیات بوده و با رویکردی کمی به مباحث مطرح شده پرداخته است. این قسمت از کتاب به دلیل تاکید بر تکنیک‌های کمی، بویژه برای دانشجویان و دست اندرکاران رشته های مهندسی می‌تواند مفید باشد .فصل اول به تکنولوژی گروهی می پردازد . این فصل برروی مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه یافته برای GT متمرکز است.
فصل دوم به مدل‌ها و الگوریتم‌های چیدمان ماشین آلات در سیستم‌های FMS اختصاص دارد . در این فصل خصوصیات ویژه سیستم های ساخت انعطاف پذیر و همچنین اختلاف آنها با سیستم‌های ساخت کلاسیک مورد بحث قرار گرفته و در پایان انواع الگوریتم‌ها و مدل‌های چیدمان ماشین آلات به‌تفصیل همراه با ذکر مثالهای عددی تشریح شده است. فصل سوم رویه‌ها و راهکارهای الگوریتمی چیدمان کامپیوتری تسهیلات را مورد بحث قرار داده است . هدف این فصل ، تمرکز برروی فرایند توسعه گزینه‌های چیدمان می باشد . فصل چهارم به مدل‌های کمی برنامه ریزی تسهیلات می پردازد . در این فصل علاوه بر مدل‌های جایابی تسهیلات به مدل‌های چیدمان انبار و مدلهای خط انتظار نیز پرداخته شده است. فصل پنجم به تکنیک‌های شبیه سازی می پردازد . در این فصل علاوه بر تشریح تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو به بررسی روشهای شبیه سازی با متغیرهای پیوسته نیز توجه شده است. فصل ششم به الگوریتم‌ها و مدل‌های زمانبندی در سیستم‌های FMS می پردازد . در این فصل به انواع مسائل زمانبندی جامع شامل مساله زمانبندی تک محصولی و N محصولی ، مساله زمانبندی یک دسته ای و N دسته ای و مدلسازی زمانبندی N عملیات برروی M ماشین پرداخته شده است . درفصل هفتم طرحریزی فرایند و طراحی مکانیسم‌ها و قطعات مکانیکی مورد بحث قرار گرفته است. در این فصل علاوه بر معرفی انواع سیستم‌ها و الگوریتم‌های طرح‌ریزی فرایند‌، به تفصیل به تشریح روشهای طراحی قطعات مکانیکی نیز پرداخته شده است.

جلد چهارم
جلد چهارم کتاب دربرگیرنده مباحث ویژه و نوین مدیریت تولید و عملیات بوده و طی آن تلاش شده است تا مباحث نوین این رشته مورد بحث قرار گیرد . در فصل به اصول برنامه ریزی حمل و نقل و جابجائی مواد پرداخته شده است . در این فصل مراحل مختلف روش SHA‌، روشهای حمل و نقل مواد و تجهیزات حمل و نقل همراه با مطالب مربوط به هر موضوع به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم تولید ناب و تولید در کلاس جهانی را به تفصیل مورد بحث قرار داده و در کنار آن به تشریح تولید فرا صنعتی و محیط پیرامون آن و نیز سیستم تولید چابک پرداخته است . فصل سوم مهندسی معکوس را مورد بررسی قرار داده است. در این فصل انواع روشها، اهداف ، دستاوردها و کاربردهای مهندسی معکوس به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است . فصل چهارم به مدیریت زنجیره تامین کنندگان بر مبنای سیستم‌های SAP می پردازد . در این فصل اصول بنیادی‌، مباحث اصلی و انواع مدیریت زنجیره تامین کنندگان به همراه سایر موضوعات مرتبط به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل پنجم به تفصیل به تشریح سیستم‌های خبره، کاربرد آن و معرفی تعدادی از سیستم‌های برنامه‌ریزی فرایند پرداخته است. فصل ششم تئوری محدودیتها و الگوریتم‌های موجود در آن را مورد بررسی قرار داده و به تشریح زوایای مختلف بحث پرداخته است . در فصل هفتم فناوری نانوتکنولوژی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل هشتم سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، نحوه عملکرد این سیستم‌ها و انواع مختلف سیستم‌های پیشرفته در زمینه‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داده است. فصل نهم به موضوع نمونه سازی می پردازد. در این فصل انواع نمونه سازی، فرایند نمونه سازی مزایا و معایب نمونه سازی به همراه سایر موضوعات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار می‎گیرد (مباحث کلی چهار جلد کتاب نیز در نمودار آمده است) .
در ضمیمه پایانی کتاب نیز تعدادی از نشریات خارجی در حوزه مدیریت تولید و عملیات آورده شده تا علاقه‌مندان بتوانند از طریق مراجعه به آنها با آخرین مباحث مطرح شده در این حوزه آشنا شوند .

سخن پایانی
در مجموع به دلیل وجود ترکیب خاص در ارائه مطالب ، کتاب از انعطاف پذیری بالائی برخوردار بوده و برای هر دو دسته مدیران و دانش پژوهانی که علاقه‌مند به موضوعات مدیریتی P/OM و یا تکنیک‌های کمی مورد استفاده در P/OM هستند، به خوبی قابل استفاده است. بعلاوه با توجه به اینکه مباحث ویژه جلد چهارم تاکنون به صورت متمرکز در منابع فارسی دیده نشده از این‌رو در نحوه ارائه مطالب ، تلاش شده است تا کتاب طیف گسترده ای از موضوعات مطرح شده در مدیریت تولید و عملیات را در بر بگیرد به گونه ای که علاقه‌مندان این رشته قادر باشند بدون مراجعه به منابع متعدد‌، مباحث مورد علاقه خود را در آن پیدا کنند . امید است مورد قبول طبع بلند دانش پژوهان قرار گیرد.

+   عماد عبادی ; ۱:٤۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧

عنوان کتاب: چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟

عنوان کتاب: چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟
نویسنده: ای. دی. فاربی
مترجمین: شادی گلچین فر - امیر بختائی
نوبت چاپ: اول 1386
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی- تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم
مرکز پخش: پخش سینا - تهران، خیایان انقلاب، خیابان 12 فروردین، خیابان شهید نظری، پلاک 258
تلفن مرکز پخش: 66481514 و 66417346 و 66401783

 

 

 

کتاب "چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟" یکی از کتابهای چاپ شده تحت عنوان «سری بازاریابی در عمل» است که اخیراً ترجمه و چاپ شده است. این کتاب شامل دوازده فصل است که هر فصل به بررسی فعالیت‌های مورد نیاز جهت طراحی و تولید تبلیغات پرداخته و به صورت گام به گام، مدیران و کارشناسان شرکت‌ها را با شیوه‌های صحیح انجام تبلیغات آشنا می‌سازد.

در پایان هر فصل در قالب یک چک لیست، ابزاری مفید و کاربردی برای سنجش و ارزیابی وضعیت فعلی تبلیغاتی شرکت‌ها آورده شده است. مطالب کتاب کاملاً به روز بوده و کلیه مراحل و فرایندهای برنامه‌ریزی و اجرای تبلیغات را تشریح کرده است.

 

برخی از موضوعاتی که در کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از:

- هدفگذاری و تدوین استراتژی تبلیغاتی

- خرید فضای تبلیغاتی از رسانه‌ها

- طراحی و تدوین پیام‌های اثربخش

- تبلیغات آنلاین

- بودجه‌بندی و ارزیابی نتایج تبلیغات

- آگهی‌های استخدامی

- انتخاب شرکت تبلیغاتی

+   عماد عبادی ; ٢:٠٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir