دانلود ومعرفی کتابهای تبلیغات و روابط عمومی

کتاب در زمینه تبلیغات به نسبت عمر بلند این صنعت در کشورمان اندک چاژ شده ونبود مرجعی در زمینه معرفی کتاب به وضوح به چشم می خورد این بلاگ تلاش بنده در جهت معرفی کتا بهای و فعالان این عرصه است

نقد کتاب مردم شناسی تبلیغات

مردم شناسی تبلیغات(1383 )دکتر محمود اکرمی؛ نشر ایوار

واقعا مطالعه فصل 232 صفحه ای، بدون تیتر، مطالب غیر مرتبط، پراکنده و ادعاهای باور نکردنی در کتاب «ایران در چهار کهکشان ارتباطی» حوصله زیاد یا صبر ایوب نیاز دارد و از دانشجوی عصر تلویزیون و ارتباطات خارج است. اما برای خالی نبودن نقد کتاب این هفته به سراغ نویسنده نا آشنا و ناوارد یعنی « آقای دکتر محمود اکرمی»  نگارنده کتاب «مردم شناسی تبلیغات» رفته و ادامه نقد کتاب چهار کهکشان ارتباطی رابه هفته اینده موکول می کنیم.

من همیشه فکر می کردم مردم شناسی یعنی شناخت خصوصیات و ویژگی های مردم در یک بخش خاص می باشدو لذا با این تصور که این کتاب باید بیشتر شبیه مخاطب شناسی تبلیغات آن هم با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی ایران باشدبه مطالعه آن پرداختم ،غافل از اینکه این کتاب با تصورات من فاصله زیادی دارد.

کتاب بدون مقدمه شروع می شود و معلوم نیست که خواننده از کجا و چه ذهنیتی باید وارد مردم شناسی تبلیغات شود. به مفهوم دیگر مخاطب با چه دستگاه تحلیلی باید کتاب را مطالع کند؟؟؟

مردم شناسی تبلیغات با بخش اول شروع می شود و با فصل دوم و سوم ادامه پیدا می کند!!!  بخش اول: افکار عمومی فصل دوم: تبلیغات و فصل سوم:شایعه می باشد.حال این «مردم شناسی» در کجای فهرست قرار دارد بر خواننده پوشیده مانده است!!!

بخش اول: افکار عمومی؛ علت آمدن افکار عمومی در ابتدای کتاب مبهم و سوال برانگیز است و معلوم نیست چرا در کتاب مردم شناسی تبلیغات باید افکار عموی آورده شود. در این بخش تعاریف افکار عمومی از کتب دست چندم و غیر مرتبط با افکار عمومی[بیشتر روابط عمومی] آورده شده است در صورتی که در حوزه افکار عمومی [ تا زمان نگارش کتاب در سال 1383]کتب مناسبی چاپ شده است . این بخش شامل تعریف، تاریخچه، مراحل رشد، اهمیت،شیوه های تغییر،مدیریت، ورود به آن و شیوه های اثر گذاری می باشد.

مهمترین نکته علاوه بر عدم فهم افکار عمومی توسط نویسنده، نگاه ابزاری به افکار عمومی است!!! شیوه های تغییر،مدیریت، ورود به آن و شیوه های اثر گذاری بر افکار عمومی بیانگر این موضوع است . نویسنده همچون دوستان جناح های سیاسی معتقد به« مدیریت افکار عمومی» بجای «تنویر افکار »عمومی می باشد نکته دیگر جایگاه افکار عمومی در «حوزه عمومی» مورد اشاره قرار نمی گیردکه این بسیط بودن نگاه نویسنده در این حوزه را نشان می دهد. اما در خصوص منابع از کتاب جودیت لازار ترجمه دکتر کتبی استفاده شده که در متن به واژه «لازار»اشاره شده اما درفهرست منابع اثری از آن مشاهده نمی شود. در انتهای این بخش روشهای ناممکن اثرگذاری بر افکار عمومی را نگاشته اند و در پایان آن نام آقای دکتر معتمد نژاد را نیز آورده اند که در کتاب وسایل ارتباط جمعی آقای دکتر به غیر از یک پارگراف در اهمیت افکار عمومی چیز دیگری نیامده است. لذا این نوع ارجاع نویسی نیز منطقی نیست.

 فصل دوم: تبلیغات؛ دکتر محمود اکرمی حوزه تبلیغات را که 1-تبلیغات سیاسی propaganda 2- تبلیغات تجاریAdvertising  می باشد را جدا نکرده است و در تمامی متن این دو عبارت با هم خلط شده اند و هر بار به اختیار خود از آنها بهره برده اند.

در ادامه ارکان تبلیغات ذکر می شود و از قول« لاسول»گفته می شود که «تبلیغ چیزی جز برقراری ارتباط نیست»و سپس از مدل پنج قسمتی لاسول چهارتا ازآنها ذکر می شود آنهم بدون ذکر منبع شامل 1- پیام2- مبلغ3- مخاطب4- وسیله ارتباطی حال چرا ایشان« تاثیر» را که مهمترین بخش در تبلیغات می باشد را نیاورده اند نامعلوم است.

صفحه 79 به اهداف تبلیغ شامل 1- تسلیم سازی 2- مفهوم سازی 3- همکاری4- ایجاد هراس اختصاص پیدا کرده است!!!!!!!!!!!!!! مطالب غیر منسجم همانند کودکان و تبلیغ رابطه آموزس و تبلیغ نیز آمده است.

مراحل پذیرش پیام تبلیغی قسمت بعدی است که به حافظه کوتاه مدت و بلند مدت اشاره کرده اند و از «مدل راجرز و شومیکر» که در این بخش قابل تعمیم تر می باشد استفاده ای نکرده اند.

در ادامه فنون تبلیغات و هرچه که مرتبط با تبلیغات [ سیاسی و بازرگانی البته بدون تفکیک]می شده را آورده اند و این فصل را با سخنرانان موفق به پایان برده اند.

فصل سوم به شایعه اختصاص پیدا کرده است[ البته بدون بیان رابطه آن به تبلیغات]. من همیشه فکر می کردم مهمترین کتاب فارسی در عرصه شایعه کتاب « روانشناسی شایعه»نوشته گردن آلپورت» ترجمه «ساعد دبستانی» است  اما در این کتاب به اشتباه خود پی بردم و متوجه شدم که این کتاب حتی ارزش ذکر نام نیز ندارد!!!!!!!!!!!!!

این فصل نیز مشکلات فصل تبلیغات را دارد که از ذکر مجدد آن پرهیز می شود فقط اشاره می کنم  که دکتر محمود اکرمی شایعه را بصورت کلان مطرح نکرده اند بلکه بصورت جزئی دو حوزه شایعه سیاسی را با شایعه غیر سیاسی خلط کرده اند بطور مثال اهداف شایعه ساز را[ص 269]«1- ایجاد بدبینی نسبت به یک نظام سیاسی یا مسئولان یک جامعه »ذکر می کنند که اینطور استدلالی در هیچ علم و حتی عقل منطقی قرار نمی گیرد.

در انتها بالاخره مشخص نمی شود که مردم شناسی تبلیغات به چه معنا است و حتی در کل این کتاب به غیر از روی جلد عبارت «مردم شناسی تبلیغات» یافت نمی شود!!!و مشخص نمی شود که چگونه افکار عمومی،تبلیغات و شایعه در یک جلد قرار گرفته اند و چگونه این مطالب پراکنده و نامعتبر در فصول قرار گرفته اند

+   عماد عبادی ; ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧

بازاریابی و تبلیغات پارتیزانی


احمد آخوندی، محسن جاوید مؤید ـ : اولین سمینار بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات از 11 تا 14 آبان ماه امسال در محل دانشکده صدا و سیما برگزار شد.بر پایه گزارش دریافتی از دبیرخانه سمینار کمیته علمی حدود 80 اثر دریافت کرد که 52 اثر علمی - پژوهشی و بقیه آثار، ترجمه یا جمع آوری مطالب بود که در مرحله نخست کنار گذاشته شد. از میان 52 اثر علمی - پژوهشی، 31 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

به رغم افزایش زمان ارائه مقالات از نصف روز به تمام روز تنها 24 مقاله طی سه روز سمینار فرصت ارائه یافتند.
نخستین روز سمینار به «موضوعات بازاریابی» اختصاص داشت. در دومین روز سمینار حاضران، شنونده مطالب و موضوعات روابط عمومی بودند. تبلیغات و موضوعات مرتبط با آن در سومین روز سمینار مطرح شد. در نهایت روز چهارم میزگردی با حضور استادان و صاحب نظران حوزه های بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی برگزار شد.
---

بازاریابی در روز نخست

روز اول سمینار یعنی 11 آبان ماه، موضوعات بازاریابی ارائه شد. دکتر احمد روستا با عنوان بازاریابی موثر، نخستین سخنران این روز بود که مقاله وی توجه حاضران را جلب کرد.
دکتر روستا بازاریابی موثر یا دستاوردی را به عنوان رویکرد جدید در بازاریابی معرفی کرد و گفت: بازاریابی دستاوردی، رویکردی علمی - کاربردی است که همه چیز را از نقطه پایان، آغاز می کند. آنچه به عنوان آثار و نتایج و دستاوردها در بازاریابی مطرحند عبارتند از :
1- رضایت برای مشتری و ذی نفعان
2- موفقیت و مفید و موثر بودن برای بنگاه
3- برتری برای رقابت
4- ماندگاری و پایداری در بازار و صنعت
5- پشتیبانی و پذیرش در جامعه و اجتماع.
دکتر روستا برای هر یک از آثار و نتایج و دستاوردها به طور مشروح، شاخصه ها را برشمرد. برای مثال این پرسش را معرفی کرد و گفت: عناصر تامین رضایت چیست؟
الف - فرهنگ کاسبکاری
ب- بازاریابی همگانی و مشتری مداری
ج - رفتار حرفه ای
د- نزدیکی رفتار فروشنده و مصرف کننده
ذ- مدیریت انواع مشتریان.
در بخش الف - فرهنگ کاسبکاری، نخست این فرهنگ را تعریف کرد: مجموعه ای از آداب، سنن، ارزش ها و هنجارهایی است که مهم ترین شاخص های آن، راستی و درستی، انصاف و مروت، رفتار برنده - برنده، مردم داری، پاک چشمی و رعایت ظرافت های اخلاقی است. اکنون فرهنگ کاسبکاری در ما ضعیف شده است. اگر تمایل داریم به رضایت مشتریان دست یابیم، کافی است به فرهنگ پیشین «کاسبکاری در ایران» بازگردیم. ترویج فرهنگ کاسبکاری در ایران عاملی است برای تامین رضایت مشتریان و ذی نفعان.
وی پس از بررسی تمامی آثار و نتایج و دستاوردهای بازاریابی، درد جامعه کنونی ایران را در بخش بازاریابی، دور بودن حرفه ای ها دانست. برای درک دقیق حرفه ای نیز شاخصه های حرفه ای را با هفت «ت» معرفی کرد.
حرفه ای در نگاه و باور این استاد برجسته بازاریابی عبارت است از توکل، تعهد، تخصص، تعلق، تداوم، تحول و تکامل. حرفه ای کسی است که هم در اوج قله موفقیت توکل دارد و هم در عمق دره شکست توکل دارد.
برای اطلاع دقیق از دیدگاه های دکتر احمد روستا باید در انتظار کتاب سمینار بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات باشید که برگزارکنندگان سمینار چاپ و انتشار آن را نوید داده اند.

بازاریابی و تبلیغات پارتیزانی (چریکی)

13 آبان سومین روز سمینار
به موضوعات تبلیغات اختصاص داشت. محمد بلوریان تهرانی مشاور تبلیغات و بازاریابی از جمله سخنرانان این سمینار بود که بازاریابی و تبلیغات پارتیزانی (چریکی) را به عنوان موضوع سخنرانی خود ارائه کرد.
وی براساس نظر لوینسون جی کنراد بازاریابی چریکی یا پارتیزانی را اینچنین توصیف کرد: بازاریابی چریکی یا پارتیزانی مجموعه روش های کوتاه، ساده، سریع، مستقیم و هدفمند است که با استفاده از کمترین منابع و حداقل هزینه در کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی را به هدف خود برساند.
به تعبیری دیگر، همان طور که یک جنگ منظم، وقت گیر، پرهزینه و نیازمند به طراحی استراتژی و تجزیه و تحلیل تهدیدهاست ولی در جنگ نامنظم (جنگ چریکی) در کوتاه ترین زمان ضربات کاری را به دشمن وارد آورده و به سرعت از محل دور می شویم، در تبلیغات چریکی نیز به همین قیاس از حداقل وسایل و امکانات و در حداقل زمان برای رسیدن به هدف استفاده می کنیم.

بهترین کاربرد تبلیغات پارتیزانی:

بهترین کاربرد تبلیغات پارتیزانی در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) است زیرا این موسسات (که در ایران بیشتر از 80 درصد بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهند) عموماً از امکانات محدودی برخوردارند.

نمونه هایی از تبلیغات چریکی:

¦ تبلیغات دهان به دهان (WOM)
¦ تبلیغات به وسیله پیامک (SMS)
¦ تبلیغات در محل های فروش (POP)
¦ تبلیغات محیطی در نقاط تصمیم گیری
¦ نوشتن مقالات در موضوعات مرتبط با محصول یا امضای تولیدکننده
¦ ارسال پیام در وب سایت ها
¦ تبلیغات در شبکه هری
¦ حضور فعال در نمایشگاه ها و ایجاد تسهیلات در معاینه و مشاهده
محصول و...

روز چهارم سمینار و میزگرد بازاریابی، روابط عمومی تبلیغات

چهارمین روز سمینار میزگردی با حضور استادان هر سه حوزه بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات برگزار شد. در این میزگرد که با ریاست احمد روستا برگزار شد، دو پرسش اساسی از هر یک از حاضران پرسیده شد: 1) جایگاه کنونی چیست؟ 2) چه پیشنهادی برای متحول شدن دارید.
روستا خود به عنوان نخستین صاحب نظر، بازاریابی ایران را در دوره گذار معرفی کرد. به باور وی بازاریابی در فضای رقابت رشد می کند، در فضای انحصار، بازاریابی منزوی و تنها خواهد شد. آنچه در بازاریابی در طول سال های گذشته بود، بازاریابی سنتی بود. و در این بازاریابی دو چیز شکل گرفت
-1 توزیع-2 تبلیغ وی برای تحول در بازاریابی نیز 10 عامل را برشمرد تا بتوانیم از بازاریابی سنتی به بازاریابی نیمه حرفه ای و نیمه علمی دست یابیم. برخی از این عوامل عبارتند از: ارتباط با جامعه و صنعت، آموزش، الگوبرداری و ...
استاد علی فروزفر از جمله صاحب نظرانی بود که در پاسخ به این پرسش که جایگاه تبلیغات در جامعه امروز چیست،چنین گفت: «سهم گردش مالی تبلیغات» منظری است که بر پایه آن می توان جایگاه تبلیغات را در جامعه امروز بررسی کرد. براساس آمارها، 50 درصد کل گردش مالی تبلیغات در اختیار آمریکاست. 30 درصد گردش مالی در دنیا مربوط به 20 کشور پیشرفته نظیر آلمان، فرانسه، ژاپن، و... است. 20 درصد گردش مالی تبلیغات جهان در اختیار 180 کشور دنیاست که برای ایران این سهم از یک دهم درصد به سختی تجاوز می کند.
برای تحول در روابط عمومی، کاظمی دینان پیشنهادهای زیر را عنوان کرد:
1- مجهز به دانش های متنوع و تخصص های مورد نیاز دنیا شویم
2- اخلاق حرفه ای روابط عمومی را تمرین کنیم
3- ویژگی های یک روابط عمومی را داشته باشیم
4- خلاقیت داشته باشیم
5- فرصت شناس باشیم و بتوانیم تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کنیم.

+   عماد عبادی ; ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧

بازاریابی و تبلیغات پارتیزانی


احمد آخوندی، محسن جاوید مؤید ـ : اولین سمینار بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات از 11 تا 14 آبان ماه امسال در محل دانشکده صدا و سیما برگزار شد.بر پایه گزارش دریافتی از دبیرخانه سمینار کمیته علمی حدود 80 اثر دریافت کرد که 52 اثر علمی - پژوهشی و بقیه آثار، ترجمه یا جمع آوری مطالب بود که در مرحله نخست کنار گذاشته شد. از میان 52 اثر علمی - پژوهشی، 31 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

به رغم افزایش زمان ارائه مقالات از نصف روز به تمام روز تنها 24 مقاله طی سه روز سمینار فرصت ارائه یافتند.
نخستین روز سمینار به «موضوعات بازاریابی» اختصاص داشت. در دومین روز سمینار حاضران، شنونده مطالب و موضوعات روابط عمومی بودند. تبلیغات و موضوعات مرتبط با آن در سومین روز سمینار مطرح شد. در نهایت روز چهارم میزگردی با حضور استادان و صاحب نظران حوزه های بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی برگزار شد.
---

بازاریابی در روز نخست

روز اول سمینار یعنی 11 آبان ماه، موضوعات بازاریابی ارائه شد. دکتر احمد روستا با عنوان بازاریابی موثر، نخستین سخنران این روز بود که مقاله وی توجه حاضران را جلب کرد.
دکتر روستا بازاریابی موثر یا دستاوردی را به عنوان رویکرد جدید در بازاریابی معرفی کرد و گفت: بازاریابی دستاوردی، رویکردی علمی - کاربردی است که همه چیز را از نقطه پایان، آغاز می کند. آنچه به عنوان آثار و نتایج و دستاوردها در بازاریابی مطرحند عبارتند از :
1- رضایت برای مشتری و ذی نفعان
2- موفقیت و مفید و موثر بودن برای بنگاه
3- برتری برای رقابت
4- ماندگاری و پایداری در بازار و صنعت
5- پشتیبانی و پذیرش در جامعه و اجتماع.
دکتر روستا برای هر یک از آثار و نتایج و دستاوردها به طور مشروح، شاخصه ها را برشمرد. برای مثال این پرسش را معرفی کرد و گفت: عناصر تامین رضایت چیست؟
الف - فرهنگ کاسبکاری
ب- بازاریابی همگانی و مشتری مداری
ج - رفتار حرفه ای
د- نزدیکی رفتار فروشنده و مصرف کننده
ذ- مدیریت انواع مشتریان.
در بخش الف - فرهنگ کاسبکاری، نخست این فرهنگ را تعریف کرد: مجموعه ای از آداب، سنن، ارزش ها و هنجارهایی است که مهم ترین شاخص های آن، راستی و درستی، انصاف و مروت، رفتار برنده - برنده، مردم داری، پاک چشمی و رعایت ظرافت های اخلاقی است. اکنون فرهنگ کاسبکاری در ما ضعیف شده است. اگر تمایل داریم به رضایت مشتریان دست یابیم، کافی است به فرهنگ پیشین «کاسبکاری در ایران» بازگردیم. ترویج فرهنگ کاسبکاری در ایران عاملی است برای تامین رضایت مشتریان و ذی نفعان.
وی پس از بررسی تمامی آثار و نتایج و دستاوردهای بازاریابی، درد جامعه کنونی ایران را در بخش بازاریابی، دور بودن حرفه ای ها دانست. برای درک دقیق حرفه ای نیز شاخصه های حرفه ای را با هفت «ت» معرفی کرد.
حرفه ای در نگاه و باور این استاد برجسته بازاریابی عبارت است از توکل، تعهد، تخصص، تعلق، تداوم، تحول و تکامل. حرفه ای کسی است که هم در اوج قله موفقیت توکل دارد و هم در عمق دره شکست توکل دارد.
برای اطلاع دقیق از دیدگاه های دکتر احمد روستا باید در انتظار کتاب سمینار بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات باشید که برگزارکنندگان سمینار چاپ و انتشار آن را نوید داده اند.

بازاریابی و تبلیغات پارتیزانی (چریکی)

13 آبان سومین روز سمینار
به موضوعات تبلیغات اختصاص داشت. محمد بلوریان تهرانی مشاور تبلیغات و بازاریابی از جمله سخنرانان این سمینار بود که بازاریابی و تبلیغات پارتیزانی (چریکی) را به عنوان موضوع سخنرانی خود ارائه کرد.
وی براساس نظر لوینسون جی کنراد بازاریابی چریکی یا پارتیزانی را اینچنین توصیف کرد: بازاریابی چریکی یا پارتیزانی مجموعه روش های کوتاه، ساده، سریع، مستقیم و هدفمند است که با استفاده از کمترین منابع و حداقل هزینه در کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی را به هدف خود برساند.
به تعبیری دیگر، همان طور که یک جنگ منظم، وقت گیر، پرهزینه و نیازمند به طراحی استراتژی و تجزیه و تحلیل تهدیدهاست ولی در جنگ نامنظم (جنگ چریکی) در کوتاه ترین زمان ضربات کاری را به دشمن وارد آورده و به سرعت از محل دور می شویم، در تبلیغات چریکی نیز به همین قیاس از حداقل وسایل و امکانات و در حداقل زمان برای رسیدن به هدف استفاده می کنیم.

بهترین کاربرد تبلیغات پارتیزانی:

بهترین کاربرد تبلیغات پارتیزانی در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) است زیرا این موسسات (که در ایران بیشتر از 80 درصد بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهند) عموماً از امکانات محدودی برخوردارند.

نمونه هایی از تبلیغات چریکی:

¦ تبلیغات دهان به دهان (WOM)
¦ تبلیغات به وسیله پیامک (SMS)
¦ تبلیغات در محل های فروش (POP)
¦ تبلیغات محیطی در نقاط تصمیم گیری
¦ نوشتن مقالات در موضوعات مرتبط با محصول یا امضای تولیدکننده
¦ ارسال پیام در وب سایت ها
¦ تبلیغات در شبکه هری
¦ حضور فعال در نمایشگاه ها و ایجاد تسهیلات در معاینه و مشاهده
محصول و...

روز چهارم سمینار و میزگرد بازاریابی، روابط عمومی تبلیغات

چهارمین روز سمینار میزگردی با حضور استادان هر سه حوزه بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات برگزار شد. در این میزگرد که با ریاست احمد روستا برگزار شد، دو پرسش اساسی از هر یک از حاضران پرسیده شد: 1) جایگاه کنونی چیست؟ 2) چه پیشنهادی برای متحول شدن دارید.
روستا خود به عنوان نخستین صاحب نظر، بازاریابی ایران را در دوره گذار معرفی کرد. به باور وی بازاریابی در فضای رقابت رشد می کند، در فضای انحصار، بازاریابی منزوی و تنها خواهد شد. آنچه در بازاریابی در طول سال های گذشته بود، بازاریابی سنتی بود. و در این بازاریابی دو چیز شکل گرفت
-1 توزیع-2 تبلیغ وی برای تحول در بازاریابی نیز 10 عامل را برشمرد تا بتوانیم از بازاریابی سنتی به بازاریابی نیمه حرفه ای و نیمه علمی دست یابیم. برخی از این عوامل عبارتند از: ارتباط با جامعه و صنعت، آموزش، الگوبرداری و ...
استاد علی فروزفر از جمله صاحب نظرانی بود که در پاسخ به این پرسش که جایگاه تبلیغات در جامعه امروز چیست،چنین گفت: «سهم گردش مالی تبلیغات» منظری است که بر پایه آن می توان جایگاه تبلیغات را در جامعه امروز بررسی کرد. براساس آمارها، 50 درصد کل گردش مالی تبلیغات در اختیار آمریکاست. 30 درصد گردش مالی در دنیا مربوط به 20 کشور پیشرفته نظیر آلمان، فرانسه، ژاپن، و... است. 20 درصد گردش مالی تبلیغات جهان در اختیار 180 کشور دنیاست که برای ایران این سهم از یک دهم درصد به سختی تجاوز می کند.
برای تحول در روابط عمومی، کاظمی دینان پیشنهادهای زیر را عنوان کرد:
1- مجهز به دانش های متنوع و تخصص های مورد نیاز دنیا شویم
2- اخلاق حرفه ای روابط عمومی را تمرین کنیم
3- ویژگی های یک روابط عمومی را داشته باشیم
4- خلاقیت داشته باشیم
5- فرصت شناس باشیم و بتوانیم تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کنیم.

+   عماد عبادی ; ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧

100 سال تبلیغات کوکاکولا / دکتر جان استیپ پنبرتون – بنیانگذار کوکاکولا

100 سال تبلیغات کوکاکولا / دکتر جان استیپ پنبرتون – بنیانگذار کوکاکولا

 

در سال 1886در آتلانتا قانون منع مشروبات الکلی به تصویب رسید. در آن زمان « شربت کوکای نیروبخش دکتر پمبرتون» در اغلب داروخانه های آتلانتا به فروش می رسید .پس از وضع این قانون دکتر جان اس پمبرتون، شیمیدان آتلانتایی بر آن شد که محصول خود را با نام تجاری جدید و بدون استفاده از الکل به بازار عرضه کند. او در نظر داشت که نام این محصول برگرفته از مواد اولیه ی تشکیل دهنده ی آن (گیاه کاکائو و میوه درخت کولا) باشد . به همین دلیل نام «شربت تقویت کننده کوکا و میوه کولا» را انتخاب کرد. فرانک رابینسون دفتر دار و حسابدار دکتر پمبرتون بعد از دیدن این نام به فکر افتاد که آن را خلاصه کرده و تبدیل به کوکاکولا کند و از آنجاییکه خط خوبی داشت حروف را با پیچ و خم زیبایی نوشت. این حالت نوشتاری به اندازه ای زیبا بود که دکتر پمبرتون آن را پسندید و بر روی تمامی محصولات جدیدش نام کوکاکولا را به همان صورت درج کرد.

coca-2.jpg

اینگونه بود که لوگوی معروف و جهانی کوکاکولا پایه گذاری شد.اگر چه در ابتدا کوکاکولا به عنوان شربت دارویی نیرودهنده و تسکین بخش، تنها در داروخانه ها به فروش می رسید، با این حال فروش آن به طور متوسط 9 عدد در روز بود که خود با توجه به کمی جمعیت، فروش خوبی محسوب می شد. مزه این شربت، منحصر به فرد بود و به خصوص حالت تسکین دهنده آن روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کرد. دو سال بعد از تولید این محصول، دکتر جان اس پمبرتون درگذشت وبه جرأ ت میتوان گفت پرطرفدارترین نوشابه جهان را از خود به جای گذاشت. اولین همکاری تبلیغاتی کوکاکولا با آژانسی به نام D'Arcy (دی آر سی ) در سال 1906 م آغاز گردید .

coca-1.jpg


این همکاری مدت 50 سال به طول انجامید. علت این تداوم، داشتن نقطه نظرهای مشترک و درک دوجانبه خواسته های طرفین بود. در ابتدا تبلیغات صرفاً به آگهی در چند روزنامه محدود می شد. البته پوسترهای تبلیغاتی هم وجود داشت. در عین حال آرتور لی، مدیر خلاقیت آژانس، ساخت شعارهای تبلیغاتی را عهده دار بود. هر دو سال یکبار شعار تبلیغاتی عوض می شد و با پوستر جدیدی به بازار می آمد. روند تبلیغات تا سال 1950 میلادی، اینگونه بود، تا اینکه قرار شد دی آر سی برای روز شکرگذاری یک برنامه تلویزیونی بسازد. در آن زمان تلویزیون فقط در خانه عده معدودی از مردم پیدا می شد و در عرصه تبلیغات معروفیتی نداشت. دی آر سی از این موقعیت استفاده کرده و از کوکاکولا برای اسپانسر شدن در برنامه ها دعوت نمود. چرا که هدف بعدی کوکاکولا در تبلیغات، تأثیرگذاری بر مردم در یک زمان واحد بود و این کار را از طریق تبلیغات رادیویی انجام می داد. اسپانسر شدن در یک برنامه تلویزیونی تأثیر سمعی و بصری را یک جا با هم داشت و کوکاکولا از این موقعیت بهترین استفاده را کرد. بعد از آن، طی سه سال متوالی از کوکاکولا برای اسپانسر شدن در موفق ترین برنامه های تلویزیونی از جمله «یک ساعت در سرزمین عجایب»کاری از والت دیسنی، «ماجراهای کیت کارسون» و «وقت نوشیدن با ادی فیشر» دعوت به عمل آمد. در پی موفقیت این برنامه ها ،در سال 1953 دی آر سی تصمیم گرفت تبلیغات مستقلی برای کوکاکولا بسازد و از بخش تبلیغاتی کوکاکولا درخواست زمان بیشتری برای ساخت آگهی تلویزیونی کرد. او موفق شد سه آگهی متفاوت را در همان سال به نمایش تلویزیونی در آورد. اولین آگهی اسلایدهای ثابتی بود از حروف کلمه کوکاکولا همراه با صدای روی متن که این نام را اعلام می کرد. مدت این آگهی بیست ثانیه بود و با وجود موفقیت نسبتاً خوبی که داشت، نتوانست کوکاکولا را کاملاً راضی کند. این بود که دی آر سی تصمیم گرفت آگهی های بعدی را با تصاویر متحرک بسازد. این اولین تجربه دی آر سی در ساخت تصویرهای متحرک بود ولی با این وجود توانست رضایت کوکاکولا را جلب کند. در این آگهی ها از شخص استفاده نشد ، فقط تصاویر متحرکی از بطری های نوشابه وساندویچ بودند که یکی بعد از دیگری با حالت نمایشی ظاهر می شدند.
آگهی اول بیست ثانیه بود و از وصل تصاویر به یکدیگر ساخته می شد . آگهی دوم یک دقیقه به طول می انجامید و آن هم از تصاویر متحرک ساخته شده بود. این آگهی پایه یک سری تبلیغات تلویزیونی کوکاکولا شد که توانست نظر عده زیادی از مردم را جلب کند و کوکاکولا را به نوشیدنی محبوب آنها تبدیل نماید.برای این سری تبلیغات، کوکاکولا متضمن هزینه زیادی گردید، ولی کاردانی دی آر سی و نیز تفاهم دو جانبه، بین او و کوکاکولا ثمربخش بوده و محبوبیت این نوشیدنی را به ارمغان آورد.متأسفانه این همکاری بی نظیر پنجاه ساله، با مرگ دی آر سی در همان سالها به پایان رسید و کمپانی کوکاکولا در 2 آوریل 1956 م در روزنامه ژورنال استریت مقاله ای برای بزرگداشت و یادبود ویلیام دی آر سی منتشر کرد. در همان سال تبلیغات کوکاکولا به مک کن اریکسونMcCann Erickson واگذار گردید. در سابقه تبلیغاتی مک کن اریکسون، ساخت آگهی های موفق تلویزیونی از سال 1950م بود که در میان آنها انیمیشن های جذابی نیز دیده می شد. وی پس از انتخاب شدن به عنوان مشاور تبلیغاتی کوکاکولا، تصمیم گرفت تحول بزرگی در تبلیغات این نوشابه به وجود آورد و آن جهانی کردن تبلیغات کوکاکولا بود. از سال 1956م تا سال 1963م، اریکسون در کنار آگهی های داخلی، بر روی طرح جسورانه اش کار می کرد، تا اینکه در سال 1963م موفق شد اولین قدم را جهت تبلیغات جهانی بردارد. در آن سال بیل بیکرBill Backer مدیر خلاقیت آژانس اریکسون، شعاری جذاب و خلاق همراه با موزیک متنی تأثیرگذار برای کوکاکولا ساخت؛ «همه چیز با کوکاکولا بهتر پیش می رود». این شعار بصورت آهنگین توسط گروه کُر خوانده شده و تقریباً به تمامی زبانهای زنده ی دنیا ترجمه گردید. در کنار این ایده بدیع، اریکسون دست به تجربه دیگری زد و آن استفاده از رنگ در آگهی های تلویزیونی بود (در آن سالها رنگ به تازگی وارد تلویزیون شده بود). وی پس از تلاش بسیار و همفکری با مدیران کوکاکولا سرانجام در 15 ژوئن 1964م اولین تبلیغ تلویزیونی رنگی را برای کوکاکولا با نام مرد یخچالی Refrigerator-Man ساخت. همانطور که اریکسون پیش بینی کرده بود این تبلیغ و بخصوص شعار (همه چیز با کوکاکولا بهتر پیش می رود)، موفقیت بزرگ جهانی را برای کوکاکولا به ارمغان آورد.موزیک متن (همه چیز با کوکاکولا بهتر پیش می رود) تبدیل به پایه ای برای جوان پسندانه ترین آهنگ های آن دوران شد که توسط خواننده های محبوب جوانان خوانده می شد وتمامی اینها دست به دست هم داده وموفقترین تبلیغ کوکاکولا یعنی آواز به یاد ماندنی : (دوست داشتم برای همه دنیا کوکائی میخریدم ) "I'd Like to Buy the World a Coke" را پایه ریزی کرد. الهامی در مه در سال 1969م کمپانی کوکاکولا و آژانس تبلیغاتی آن مک کن اریکسون McCann-Erickson طرح بزرگ و جسورانه ای را برای تبلیغات کوکاکولا برنامه ریزی کردند. موفقیت برنامه تبلیغاتی قبلی که بر پایه شعار (همه چیز با کوکاکولا بهتر پیش می رود) بود، آنها را بر آن داشت که برنامه تبلیغاتی عظیم تری را، برای هر چه بیشتر جهانی کردن کوکاکولا در پیش داشته باشند. در 18 ژانویه 1971م طرح اولیه این برنامه تبلیغاتی توسط اریکسون بر پایه شعار (دوست داشتم برای همه دنیا کوکا می خریدم ) ریخته شد. هسته اصلی این آواز می بایست شعار(دوست داشتم برای همه دنیا کوکا می خریدم) می بود و نیزاین هدف را که کوکاکولا می تواند مردم جهان را به هم پیوند دهد باید در آواز اصلی قرار می گرفت. بیل بیکرBill Backer ، مدیر خلاقیت آژانس برای این منظور راهی لندن شد تا با دو نفر از معروفترین ترانه نویسان آن زمان (بیلی دیویس) Billy Davis و (راجرکوک) Roger Cook مذاکره کند. هواپیمایی که بیلی بیکر را به سمت لندن می برد به علت هوای بسیار مه آلود ناچار، در فرودگاه ایسلند بر زمین نشست. در آنجا بیلی بیکر مشاهده کرد که چند پرواز دیگر به نقاط مختلف دنیا هم ناچار به فرود اضطراری در ایسلند شده اند. وی ناچاراً به رستوران فرودگاه رفت تا حین انتظار چیزی بنوشد. دیگر مسافران نیز همانند او برای سپری کردن ساعات سخت انتظار به خوردن و نوشیدن روی آورده بودند. آنها از ملیت های مختلف بوده و زبان یکدیگر را نمی فهمیدند. بیکر می دید که آنها برای گفتن اینکه چه چیزی برای خوردن یا نوشیدن می خواهند، دچار مشکل شده اند. در سمت دیگر رستوران یخچالی بود که در آن نوشیدنی های خنک نگهداری می شد. خود بیکر می گوید: « هنگامی که به آن سمت رفتم صف طویلی از مردم ملیت های مختلف را دیدم که بدون هیچ مشکلی می گویند «یک کوکا» . در آن لحظه مغز من به شدت به کار افتاد. یک زبان مشترک! کوکا ! .ایده ای عجیب در مغزم شکل می گرفت. عجیب و بی نظیر و در عین حال فوق العاده جسورانه. باید در این آواز جدید از این مردم استفاده کرد. مردمی که نه از یک ملیت هستند و نه زبان مشترکی دارند در یک نقطه به هم می رسند؛ «کوکا ». آنجا دیگر کوکاکولا برای بیکر یک نوشابه نبود بلکه یک زبان مشترک، یک علاقه مشترک ویک نقطه پیوند برای ملت های مختلف بود. ایده همانجا شکل گرفت. مردمی با ملیت های متفاوت و هر کدام شیشه ای کوکا در دست، این آواز را دسته جمعی خواهند خواند. ( این ایده بعدها الگوی خوانندگان مختلفی قرار گرفت )ترانه آواز با همکاری دو ترانه نویس معروف ساخته شد.ترانه ای که در آن زمان، دنیا را تکان داد : I'd like to buy the world a home and furnish it with love, Grow apple trees and honey bees, and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony, I'd like to buy the world a Coke and keep it company. [Repeat the last two lines, and in the background:] من دوست داشتم که خانه ای برای دنیا خریده و آن را با عشق بیارایم . درختهای سیب و زنبورهای عسل پرورش داده و کبوترها و قمری هایی به سفیدی برف. من دوست داشتم به دنیا بیاموزم که چگونه یک صدا بخوانند. من دوست داشتم برای دنیا کوکائی خریده و همه را دور آن جمع کنم.


در مرحله بعدی بیکر مجبور بود کمپانی کوکاکولا را وادار به پرداخت هزینه سرسام آور این ایده کند. برآوردها نشان میداد که حدود000/250 دلار هزینه ساخت این برنامه تبلیغاتی است که برای آن زمان، رقم فوق العاده بالایی بود. باید عده زیادی از ملل مختلف جمع می شدند و هر یک باید لباس ملی خود را به تن می کردند. از آنجایی که قرار بود این عده بر روی تپه ای بایستند و آواز را بخوانند، برای لوکیشین تپه ای در ایتالیا در شهر رم در نظر گرفته شد. کمپانی کوکاکولا سرانجام با این ایده بیکر موافقت کرده و هزینه لازم را پرداخت؛ چرا که در پس این ایده، موفقیت جهانی خود را می دید. هاروی گابور Harvey Gabor، کارگردان هنری این برنامه، پیشنهاد کرد که این گروه خوانندگان را به عنوان اولین گروه کُر بین المللی معرفی کنند. این پیشنهاد نیز با استقبال کمپانی کوکاکولا روبرو شد و سرانجام پر هزینه ترین برنامه تبلیغاتی آن زمان در تاریخ تبلیغات رقم خورد. شروع کار کارگردان هنری برنامه، هاروی گابور در ایتالیا موظف به یافتن افراد مورد نظربرای اجرای این طرح عظیم شده بود. دو گروه مورد نیاز بودند.یک گروه شامل گروه کُر بود که از جوانان 15 الی 19 سال تشکیل می شد و گروه دیگر کودکان بودند که بخشی از فیلمنامه برای آنها نوشته شده بود. او و گروهش برای یافتن گروه جوانان آوازخوان با ملیت های مختلف، ناچار به کلیه مدارس و کالج های شبانه روزی مراجعه کردند. برای خواننده اصلی، خواننده جوانی از انگلستان آورده و به او تعلیمات لازم را دادند. وقتی سرانجام تمام 65 خواننده مورد نیاز و نیز بچه های نقش فرعی را یافته و به آنها آموزش داده شد، در آوریل سال 1971 م در ساعت 7:30 صبح، گروه آغاز به کار کردند. برنامه بدین صورت بود که در روشنایی مه آلود صبح گروه کُر آواز را می خواندند و در قسمت بعدی فیلمبرداری، در غروب، کودکان نقش خود را که دویدن به پایین تپه و هجوم به سوی بطری های کوکاکولا بود، ایفا می کردند. قرار بود این صحنه توسط هلی کوپتر از بالا فیلمبرداری شود.کلید ها زده شد و فیلمبرداری آغاز گردید.گروه، تازه آواز خود را (که قبلاً ضبط شده و فقط باید لب خوانی می گردید) شروع کرده بودند که باران تندی شروع به باریدن کرد و کار متوقف شد. بارش باران چند روز ادامه داشت. ولی مشکلات فقط به همین جا ختم نمی شد. چند روز بعد که کار مجدداً آغاز گردید، لنزهای زوم دوربین که برای نمای نزدیک ضرورت داشتند، دچار اشکال شده و کار دوباره متوقف شد. در روزهای بعدی هم مشکلات یکی بعد از دیگری ظاهر می گردید. ازکافی نبودن نور هلی کوپتر برای فیلمبرداری گرفته تا بهانه جویی دختر جوانی که خواننده اصلی بود و قصد داشت به ماه عسل برود. اما پافشاری سرسختانه اریکسون و بیکر برای ادامه کار نتیجه داده وفیلمبرداری با موفقیت به پایان رسید. این تبلیغ عظیم ابتدا در تلویزیون های اروپا پخش شد و سپس در جولای 1971 م به تلویزیون های آمریکا راه پیدا کرد. نتیجه غیرقابل تصور بود. تا نوامبر همان سال کمپانی کوکاکولا قریب به 000/100 نامه تحسین و تمجید از تمام نقاط دنیا دریافت کرد. هر روز مردم با ایستگاه های رادیویی تماس گرفته و درخواست پخش آهنگ کوکاکولا را می کردند. خوانندگان مشهور حاضر بودند مبالغ کلانی داده و موزیک متن آهنگ را برای اشعار خود بخرند.گروه کُر کوکاکولا از همه جای دنیا دعوت می شدند تا آواز خود را آنجا به اجرا بگذارند وهمین باعث شد که کوکاکولا یک تور سراسری برای آنها ترتیب دهد.آری تنها یک تبلیغ تلویزیونی توانست، به علت نوآوری و نیز داشتن یک گروه دلسوز، ریزبین و حرفه ای، تمام دنیا را تکان دهد و کوکاکولا را به هدف خود یعنی جهانی شدن برساند و آن را محبوب ترین نوشیدنی قرن سازد.
ترجمه: واحد تحقیق و توسعه ادنیوزدات آی آر (مرجع و بانک اطلاعات تبلیغات و بازاریابی ایران)
منبع: ماهنامه مهندسی تبلیغات (شماره 3-2

+   عماد عبادی ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧

روان شناسی تبلیغات تجاری (تبلیغات تجاری و ذهن مصرف کننده): آنچه عمل می کند، آنچه

روان شناسی تبلیغات تجاری (تبلیغات تجاری و ذهن مصرف کننده): آنچه عمل می کند، آنچه عمل نمی کند و چرایی آن

   
td.productLabel { font-weight: bold; text-align: left; white-space: nowrap; vertical-align: top; padding-right: 0px; padding-left: 5px; } table.product { border: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; }
قیمت پشت جلد:  35000 ریال
 
موجودی: در حال حاضر در انبار موجود نیست.
 
مشخصات کتاب
<!-- ul.linkBullets { padding-left: 0; } ul.linkBullets li { list-style-type: none; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } ul.noteBullets { padding-left: 0; } ul.noteBullets li { list-style-type: none; } span.darkRedWarning { color: #990000; } -->
  • تعداد صفحه: 300
  • نشر: مبلغان (07 آبان، 1387)
  • شابک: 964-90572-5-0
  • قطع کتاب: وزیری
  • وزن: 650 گرم
  • رتبه فروش در آدینه بوک:

+   عماد عبادی ; ٢:٥٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧

پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر به زبان ساده

_ پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر به زبان ساده
مولفان: دکتر ایرج سلطانی، مهندس محسن پورسینا
ناشر: انتشارات ارکان دانش
نوبت چاپ: اول، تابستان 86
شمارگان: 1000 نسخه
بها: 2000 تومان
تلفن: 2341339 - 0311

سازمانهای عصر حاضر ناگزیرند برای بقای خود به کیفیت محصولات وخدمات خود توجه نمایند تا از این طریق بتوانند مشتریان فعلی خود را راضی و مشتریان جدیدی را جذب و منابع درآمدی خود را تضمین و افزایش دهند.
در یک نگاه کلی، هدف اساسی نظام کیفیت فراگیر، درگیر کردن کلیه کارکنان سازمان برای خوشحال کردن مشتریان ازطریق ارائه محصولات با کیفیت عالی، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش است.
کتاب حاضر به نحوه عملی شدن ایده مذکور پرداخته و براساس تئوری‌های عمل تدوین شده است. به بیان دیگر کتاب، حاصل تجربه اجرا و پیاده سازی نظام کیفیت جامع در یکی از موسسات بزرگ صنعتی است که نظام کیفیت جامع در آن پیاده شده است. بنابراین مطالب ارائه شده از یک طرف از خاستگاه عملی بسیار قوی برخوردار است و ازطرف دیگر براساس تئوری‌های علمی تدوین شده و مزیت آن نیز تلفیق تئوری و عمل و به نتیجه رساندن تئوری و عمل در عرصه‌های سازمانی است.

 

+   عماد عبادی ; ٢:٠۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir